Obsah

VZN

Číslo VZN - Názov a popis Dokument
2019
  Návrh rokovacieho poriadku OZ PDF
1/2019 O mieste a čase zápisu dieťaťa do ZŠ PDF
2018
1/2018 Trhový poriadok PDF
4/2018 O mieste a čase zápisu dieťaťa do ZŠ PDF
2017
1/2017 O mieste a čase zapisu dieťaťa do ZŠ PDF
2016
9/2016 Prevádzkový poriadok pohrebníctva a DS PDF
8/2016 o podmienka poskyt. príspevku na stravovanie dôchodcov PDF
7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi PDF
6/2016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce PDF
5/2016 A o určení príspevku v školských zariadeniach PDF
5/2016 o chove, vodení a držaní psov PDF
4/2016 o mieste a čase zápisu do školského zariadenia PDF
3/2016 o vyhradení miest na umiestnenie voleb. plagátov PDF
2/2016 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO PDF
1/2016 ktorým sa určuje postup pri tvorbe nových VZN obce PDF
  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva PDF
2013-14
6/2013 B10 o vstupe do múzea PDF

Uznesenia OZ

Číslo Uznesenia Dokument
 
1-17 Uznesenia č. 1-17. 2018 PDF
18-36 Uznesenia č. 18-36 PDF

 

Číslo Uznesenia Dokument
 
  Uznesenia č. 16-35.2015 PDF
  Uznesenia č. 31-44 ZIP
  Uznesenia č. 48-51 ZIP
  Uznesenia č. 52-65 ZIP
  Uznesenia č. 66-70 ZIP
  Uznesenie č. 83 PDF
  Uznesenie č. 84 PDF
  Uznesenie č. 85 PDF
  Uznesenie č. 86 PDF
  Uznesenie č. 87 PDF
  Uznesenie č. 88 PDF
  Uznesenia č. 89-91 PDF
  Uznesenia č. 92-99 ZIP
  Uznesenie č. 102 PDF
  Uznesenie č. 103 PDF
  Uznesenia č. 105-117 ZIP
  Uznesenia č. 118,119,130 ZIP
  Uznesenie č. 120 JPG
  Uznesenie č. 121 JPG
  Uznesenie č. 122 JPG
  Uznesenie č. 123 JPG
  Uznesenie č. 124 JPG
  Uznesenie č. 125 JPG
  Uznesenie č. 126 JPG
  Uznesenie č. 127 JPG
  Uznesenie č. 128 JPG
  Uznesenie č. 129 JPG
  Uznesenia č. 131-137 ZIP
  Uznesenia č. 138-155 PDF
  Uznesenia č. 156-162 PDF
  Uznesenia č. 163-170 PDF
  Uznesenia č. 171-180 ZIP
  Uznesenia č. 181-192 PDF
  Uznesenia č. 193-204 ZIP
  Uznesenia č. 205-218 ZIP
  Uznesenia č. 219-230 PDF
  Uznesenie č. 233 JPG
  Uznesenia č. 235-241 ZIP
  Uznesenia č. 243-248 ZIP
  Uznesenia č. 249-259 ZIP
  Uznesenia č. 258 - aktuálne JPG
  Uznesenia č. 260-266 PDF

 

1. 68/2015 - Prerokovanie protestu prokurátora Pd 113/15/6609-2 z 22.10.2015

2. 69/2015 - Prerokovanie protestu prokurátora Pd 114/15/6609-2 z 23.10.2015

3. Zápisnica zo 6. zasadania OZ dňa 17.12.2015

4. Zápisnica zo 7. zasadania OZ dňa 24.2.2016

5. Zápisnica z mimoriad. zasadania OZ dňa 16.3.2016

6. Zápisnica zo 9. zasadania OZ dňa 15.6.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN sú v súboroch buy clomid typu ".pdfjpg "