Navigácia

Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí územného konania stavby a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Vyvesené: 9. 9. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť