Navigácia

Obsah

VZN

2016

5/2016 A o určení príspevku v školských zariadeniach Stiahnuté: 66x | 31.03.2019

6/2016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Stiahnuté: 51x | 31.03.2019

7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 54x | 31.03.2019

9/2016 Prevádzkový poriadok pohrebníctva a DS Stiahnuté: 41x | 31.03.2019

2013-2014

6/2013 B 10 o vstupe do múzea Stiahnuté: 38x | 31.03.2019

Stránka