Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.12.2021

Webové stránky

Dodatok č: 2 K Rámcovej zmluve o poskytnutí služby

Cena podľa zmluvy

BRANTNER

Obec Hodejov

10.12.2021

Webové stránky

Poistná zmluva č.6827237302

Cena podľa zmluvy

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

02.12.2021

Webové stránky

DOHODA č. 21/31/012/53

Cena podľa dohody

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

15.11.2021

Webové stránky

Dohoda č. 21/31/010/80

Neuvedené

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

10.11.2021

Webové stránky

Dodatok č.1

Cena podľa dohody

Slavka Ivanová - Štýl

Obec Hodejov

09.11.2021

Webové stránky

Kúpna zmluva

Cena podľa zmluvy

Ing. Slavomír Pavlenka, rod.Pavlenka

Obec Hodejov

08.11.2021

Webové stránky

Dohoda o splátkovom kalendári

Cena podľa dohody

Pavel Balog

Obec Hodejov

03.11.2021

Webové stránky

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODP

Cena podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

26.10.2021

Webové stránky

Kúpna zmluva

Cena podľa zmluvy

Alica Sallaiová, rod. Csépeová

Obec Hodejov

21.10.2021

Webové stránky

Dodatok č. 1

Cena podľa zmluvy

STAVING PROJEKT BB s.r.o.

Obec Hodejov

01.10.2021

Webové stránky

Dodatok č.1

Neuvedené

DDaDSS Veľký Krtíš

Obec Hodejov

01.10.2021

Webové stránky

Kúpna zmluva

Cena podľa zmluvy

Marta Visnyaiová, rod. Vanéová

Obec Hodejov

20.09.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo č. 278/21

Cena podľa zmluvy

LEKUH s.r.o

Obec Hodejov

10.09.2021

Webové stránky

Zmluva o audítorskej činnosti

Cena podľa zmluvy

Ing. Katarína Görgeiová

Obec Hodejov

08.09.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo

Cena podľa zmluvy

Ján Parobek – INŠTAL s.r.o.,

Obec Hodejov

31.08.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo č.17062020

Cena podľa zmluvy

COSTRUO spol. s.r.o.

Obec Hodejov

18.08.2021

Webové stránky

Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o poskytnutí služby

Cena podľa zmluvy

BRANTNER

Obec Hodejov

27.07.2021

Webové stránky

Kupna zmluva č. Z202110262_Z

Cena podľa zmluvy

Slavka Ivanová - Štýl

Obec Hodejov

27.07.2021

Webové stránky

Kupna zmluva č. Z202110263_Z

Cena podľa zmluvy

EKOPLAST Slovakia s.r.o.

Obec Hodejov

07.06.2021

Webové stránky

Poistná zmluva č.11-13374

Cena podľa zmluvy

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

19.05.2021

Webové stránky

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu

Cena podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hodejov

19.05.2021

Webové stránky

Zmluva o vykonávaní, zabezpečovaní alebo utváraní

Cena podľa zmluvy

DDaDSS Veľký Krtíš

Obec Hodejov

19.05.2021

Webové stránky

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 1063/2021

Cena podľa zmluvy

DDaDSS Veľký Krtíš

Obec Hodejov

28.04.2021

Webové stránky

ZMLUVA O DIELO Č. 96/2021

Cena podľa zmluvy

GEMERINE BAU s.r.o.

Obec Hodejov

19.04.2021

Webové stránky

Mandátna zmluva č:3

Cena podľa zmluvy

JUDr. Tímea Bödöková

Obec Hodejov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: