Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.03.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo

Cena podľa zmluvy

KB PROTECT s.r.o.

Obec Hodejov

16.03.2021

Webové stránky

Dodatok č: 1

Cena podľa zmluvy

Ing. Ladislav Bornstein

Obec Hodejov

15.03.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo Č. 85/21

Cena podľa zmluvy

LEKUH s.r.o

Obec Hodejov

15.03.2021

Webové stránky

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Hodejov

03.03.2021

Webové stránky

Mandátna zmluva

Cena podľa zmluvy

Ľubica Feješová

Obec Hodejov

24.02.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo príprava projektovej dokumentácie č

Cena podľa zmluvy

PROFILAXIS FOUND OZ

Obec Hodejov

29.01.2021

Webové stránky

Kúpna zmluva

Cena podľa zmluvy

Ing. Ladislav Bornstein

Obec Hodejov

20.01.2021

Webové stránky

ZMLUVA č: C175/2021

Cena podľa zmluvy

FECUPRAL, spol. s.r.o

Obec Hodejov

30.12.2020

Webové stránky

Dodatok č: N20200131002D01

Cena podľa zmluvy

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Hodejov

21.12.2020

Webové stránky

Rámcová zmluva o poskytnutí služby

Cena podľa zmluvy

BRANTNER

Obec Hodejov

21.12.2020

Webové stránky

DOHODA č. 20/31/012/161

Neuvedené

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

09.12.2020

Webové stránky

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie v obc

Cena podľa zmluvy

SAFARI-TOUR s.r.o.

Obec Hodejov

08.12.2020

Webové stránky

Dohoda č.20/31/010/44

Neuvedené

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

02.12.2020

Webové stránky

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

Cena podľa zmluvy

Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZIHÁLÓZAT

Obec Hodejov

18.11.2020

Webové stránky

Zmluva o dielo č: 279/20

Cena podľa zmluvy

JD ROZHLASY s.r.o.

Obec Hodejov

13.11.2020

Webové stránky

Dohoda č.20/31/54X/20

Neuvedené

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

11.11.2020

Webové stránky

Návrh zmluvy o dielo Č. 278/20

Cena podľa zmluvy

G-Kontakt spol.s.r.o.

Obec Hodejov

20.10.2020

Webové stránky

Zmluva o poskytnutí služby č: 19102020

Cena podľa zmluvy

Gemini Group s.r.o.

Obec Hodejov

20.10.2020

Webové stránky

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

Cena podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hodejov

20.10.2020

Webové stránky

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Cena podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hodejov

14.10.2020

Webové stránky

SSE- Zmluva o združenej dodávke elektriny

Cena podľa zmluvy

Stredoslovenská energetika, a.

Obec Hodejov

14.10.2020

Webové stránky

UNION-Poistná zmluva

Cena podľa zmluvy

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

26.08.2020

Webové stránky

Zmluva o dielo č:160/20

cena podľa zmluvy

Tesárstvo a pokrývačstvo

Obec Hodejov

30.07.2020

Webové stránky

Zmluva o dielo príprava projektovej dokumentácie č

Cena podľa zmluvy

PROFILAXIS FOUND OZ

Obec Hodejov

20.07.2020

Webové stránky

Zmluva o dielo č:2020071401

Cena podľa zmluvy

Rozvoj regiónu združenie PO

Obec Hodejov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: