Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.07.2020

Webové stránky

Zmluva o audítorskej činnosti

Cena podľa zmluvy

Ing. Katarína Görgeiová

Obec Hodejov

24.06.2020

Webové stránky

ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu p

Cena podľa zmluvy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Obec Hodejov

23.06.2020

Webové stránky

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Cena podľa zmluvy

Ladislav Fükő-Pohrebníctvo

Obec Hodejov

26.03.2020

Webové stánky

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská So

Neuvedené

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

24.03.2020

Webové stránky

Zmluva č: INDZD1220200319055003

Cena podľa zmluvy

MG PZS s.r.o.

Obec Hodejov

04.02.2020

Webové stránky

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.N20200131002

Cena podľa zmluvy

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Hodejov

31.01.2020

Webové stránky

Poistná zmluva č. 22-13378

Cena podľa zmluvy

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

31.01.2020

Webové stránky

Poistná zmluva č. 22-13377

Cena podľa zmluvy

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

22.01.2020

Webové stránky

Nájomná zmluva

Cena podľa zmluvy

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

Obec Hodejov

10.01.2020

Webové stránky

Mandátna zmluva

Cena podľa zmluvy

LEDAS, s.r.o.

Obec Hodejov

02.01.2020

Webové stránky

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA

Cena podľa zmluvy

NATUR-PACK, a.s.

Obec Hodejov

12.12.2019

Webové stránky

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

Cena podľa zmluvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Hodejov

12.12.2019

Webové stránky

Dodatok č.2 K Rámcovej zmluve o poskytnutí služby

Cena podľa zmluvy

BRANTNER

Obec Hodejov

11.12.2019

Webové stránky

Zmluva o dielo č:158/2019

Cena podľa zmluvy

SLOVAKTUAL OZ Veľký Krtíš

Obec Hodejov

04.12.2019

Webové stránky

Zmluva o poskytnutí dotácie

Cena podľa zmluvy

Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZIHÁLÓZAT

Obec Hodejov

26.11.2019

Webové stránky

Kúpna zmluva

Cena podľa zmluvy

Márta Csépeová,rod. Víghová

Obec Hodejov

21.11.2019

Webové stránky

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ IR ÚPVS Registratúra

Cena podľa zmluvy

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Hodejov

05.11.2019

Webové stránky

POISTNÁ ZMLUVA

Cena podľa zmluvy

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

18.09.2019

Webové stránky

Zmluva o dielo č:381/2019

Cena podľa zmluvy

SAFARI-TOUR s.r.o.

Obec Hodejov

09.09.2019

Webové stránky

ZMLUVA O DIELO č:20190502

Cena podľa zmluvy

HydroGEP, s.r.o.

Obec Hodejov

06.09.2019

Webové stránky

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

Cena podľa zmluvy

Mária Oláhová

Obec Hodejov

01.09.2019

Webové stránky

1

Cena podľa zmluvy

Globactive s.r.o.

Obec Hodejov

14.08.2019

Webové stránky

Zmluva o dielo

Cena podľa zmluvy

AMV Slovakia s.r.o

Obec Hodejov

10.07.2019

Webové stránky

Zmluva o audítorskej činnosti

Cena podľa zmluvy

Ing. Katarína Görgeiová

Obec Hodejov

29.06.2019

Webové stránky

Zmluva o poskytnutí služby

cena podľa zmluvy

Plánka Zsolt

Obec Hodejov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: