Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.06.2023

Webové stránky

Dodatok č:N20200131002D03

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Hodejov

31.05.2023

Webové stránky

ZMLUVA O DIELO (služby váženia) č. 293/2023

24,00 EUR

TAJBA

Obec Hodejov

23.05.2023

Webové stránky

Dodatok č:1 ku zmluve zo dňa 20.04.2023

194,00 EUR

Roland Psotka, rod. Psotka-Mgr. Jana Psotková, rod. Kminiaková

Obec Hodejov

27.04.2023

Webové stránky

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00721/2023-PK

3 296,70 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Hodejov

26.04.2023

Webové stránky

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

Neuvedené

Okresný súd Rimavská Sobota

Obec Hodejov

24.04.2023

Webové stránky

DOHODA Číslo: 23/31/054/856

7 040,00 EUR

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

20.04.2023

Webové stránky

Kúpna zmluva......

809,50 EUR

Roland Psotka, rod. Psotka-Mgr. Jana Psotková, rod. Kminiaková

Obec Hodejov

17.04.2023

Webové stránky

ZMLUVA O DIELO č. 2023033001

14 350,00 EUR

FILLECK, s.r.o.

Obec Hodejov

16.03.2023

Webové stránky

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.02.2023

40 986,27 EUR

Superyde Group Prievidza s.r.o.

Obec Hodejov

13.03.2023

Webové stránky

DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO

9 443,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Hodejov

08.03.2023

Webové stránky

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Neuvedené

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Obec Hodejov

07.03.2023

Webové stránky

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPE

14 000,00 EUR

Ministerstvo investícií,regionalneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Hodejov

28.02.2023

Webové stránky

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 030/2022/IS

Neuvedené

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.

Obec Hodejov

09.02.2023

Webové stránky

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽE

15 708,00 EUR

ELEKOS

Obec Hodejov

09.02.2023

Webové stránky

Mandátna zmluva č.1/2023

100,00 EUR

VEROBS, s.r.o.

Obec Hodejov

09.02.2023

Webové stránky

Dodatok č:1..

Neuvedené

SVOMA, s.r.o.

Obec Hodejov

09.02.2023

Webové stránky

Kooperativa - Poistenie majetku a zodpovednosti pr

184,42 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

06.02.2023

Webové stránky

Dodatok 1

90,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Hodejov

06.02.2023

Webové stránky

Zmluva o dielo ...

40 986,27 EUR

Superyde Group Prievidza s.r.o.

Obec Hodejov

01.02.2023

Webové stránky

Zmluva o dielo-Enercom

18 835,38 EUR

ENERCOM s.r.o.

Obec Hodejov

26.01.2023

Webové stránky

Dodatok č.2

915,50 EUR

Alexandra Ondrejcsáková, rod. Ondrejcsáková- Andrea Peretto, rod. Peretto-

Obec Hodejov

19.01.2023

Webové stránky

Dodatok č.1 ku zmluve

915,50 EUR

Alexandra Ondrejcsáková, rod. Ondrejcsáková- Andrea Peretto, rod. Peretto-

Obec Hodejov

16.01.2023

Webové stránky

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

120,00 EUR

Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZIHÁLÓZAT

Obec Hodejov

10.01.2023

Webové stránky

Poistná zmluva č:11-14169

540,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

21.12.2022

Webové stránky

ZMLUVA NA ODCHYT A UMIESTNENIE PSOV DO KARANTÉNNEJ

10,00 EUR

OZ Šťastné labky

Obec Hodejov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: