Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.09.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo č. 278/21

Cena podľa zmluvy

LEKUH s.r.o

Obec Hodejov

08.09.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo

Cena podľa zmluvy

Ján Parobek – INŠTAL s.r.o.,

Obec Hodejov

31.08.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo č.17062020

Cena podľa zmluvy

COSTRUO spol. s.r.o.

Obec Hodejov

18.08.2021

Webové stránky

Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o poskytnutí služby

Cena podľa zmluvy

BRANTNER

Obec Hodejov

27.07.2021

Webové stránky

Kupna zmluva č. Z202110262_Z

Cena podľa zmluvy

Slavka Ivanova-Štýl

Obec Hodejov

27.07.2021

Webové stránky

Kupna zmluva č. Z202110263_Z

Cena podľa zmluvy

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Obec Hodejov

07.06.2021

Webové stránky

Poistná zmluva č.11-13374

Cena podľa zmluvy

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

19.05.2021

Webové stránky

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu

Cena podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hodejov

19.05.2021

Webové stránky

Zmluva o vykonávaní, zabezpečovaní alebo utváraní

Cena podľa zmluvy

DDaDSS Veľký Krtíš

Obec Hodejov

19.05.2021

Webové stránky

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 1063/2021

Cena podľa zmluvy

DDaDSS Veľký Krtíš

Obec Hodejov

28.04.2021

Webové stránky

ZMLUVA O DIELO Č. 96/2021

Cena podľa zmluvy

GEMERINE BAU s.r.o.

Obec Hodejov

19.04.2021

Webové stránky

Mandátna zmluva č:3

Cena podľa zmluvy

JUDr. Tímea Bödöková

Obec Hodejov

23.03.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo

Cena podľa zmluvy

KB PROTECT s.r.o.

Obec Hodejov

16.03.2021

Webové stránky

Dodatok č: 1

Cena podľa zmluvy

Ing. Ladislav Bornstein

Obec Hodejov

15.03.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo Č. 85/21

Cena podľa zmluvy

LEKUH s.r.o

Obec Hodejov

15.03.2021

Webové stránky

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Hodejov

03.03.2021

Webové stránky

Mandátna zmluva

Cena podľa zmluvy

Ľubica Feješová - TPO,BOZP-technik

Obec Hodejov

24.02.2021

Webové stránky

Zmluva o dielo príprava projektovej dokumentácie č

Cena podľa zmluvy

Profilaxis found,OZ

Obec Hodejov

29.01.2021

Webové stránky

Kúpna zmluva

Cena podľa zmluvy

Ing. Ladislav Bornstein

Obec Hodejov

20.01.2021

Webové stránky

ZMLUVA č: C175/2021

Cena podľa zmluvy

FECUPRAL, spol. s.r.o

Obec Hodejov

30.12.2020

Webové stránky

Dodatok č: N20200131002D01

Cena podľa zmluvy

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Hodejov

21.12.2020

Webové stránky

Rámcová zmluva o poskytnutí služby

Cena podľa zmluvy

BRANTNER

Obec Hodejov

21.12.2020

Webové stránky

DOHODA č. 20/31/012/161

Neuvedené

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

09.12.2020

Webové stránky

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie v obc

Cena podľa zmluvy

SAFARI-TOUR s.r.o.

Obec Hodejov

08.12.2020

Webové stránky

Dohoda č.20/31/010/44

Neuvedené

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: