Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.04.2022

Webové stránky

Mandátna zmluva č.2022042501

Cena podľa zmluvy

Pinkfreedom s.r.o.

Obec Hodejov

18.03.2022

Webové stránky

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

Cena podľa zmluvy

Štefan Oláh

Obec Hodejov

11.03.2022

Webové stránky

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

Cena podľa zmluvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Hodejov

11.03.2022

Webové stránky

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPE

Cena podľa zmluvy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Hodejov

10.03.2022

Webové stránky

Zmluva o dielo č:2022030801

Cena podľa zmluvy

PROFILAXIS FOUND OZ

Obec Hodejov

28.02.2022

Webové stránky

Mandátna zmluva

Cena podľa zmluvy

LEDAS, s.r.o.

Obec Hodejov

21.02.2022

Webové stránky

ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO

Cena podľa zmluvy

Stredoslovenská energetika, a.

Obec Hodejov

10.02.2022

Webové stránky

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centráln

Cena podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hodejov

07.02.2022

Webové stránky

Zmluva o aktualizácií programov

Cena podľa zmluvy

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Hodejov

07.02.2022

Webové stránky

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

Cena podľa zmluvy

Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZIHÁLÓZAT

Obec Hodejov

27.01.2022

Webové stránky

Komunálna poisťovňa - Poistenie majetku a zodpoved

Cena podľa zmluvy

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

25.01.2022

Webové stránky

ZMLUVA O AKTUALIZÁCII DÁT KATASTRA

Cena podľa zmluvy

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Hodejov

10.01.2022

Webové stránky

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY :75046196

Cena podľa zmluvy

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

04.01.2022

Webové stránky

Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní systému zdru

Cena podľa zmluvy

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Hodejov

20.12.2021

Webové stránky

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY :70792119

Cena podľa zmluvy

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

17.12.2021

Webové stránky

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č. 17062020

Cena podľa zmluvy

COSTRUO spol. s.r.o.

Obec Hodejov

15.12.2021

Webové stránky

Dodatok č: 2 K Rámcovej zmluve o poskytnutí služby

Cena podľa zmluvy

BRANTNER

Obec Hodejov

10.12.2021

Webové stránky

Poistná zmluva č.6827237302

Cena podľa zmluvy

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

02.12.2021

Webové stránky

DOHODA č. 21/31/012/53

Cena podľa dohody

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

15.11.2021

Webové stránky

Dohoda č. 21/31/010/80

Neuvedené

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

10.11.2021

Webové stránky

Dodatok č.1

Cena podľa dohody

Slavka Ivanová - Štýl

Obec Hodejov

09.11.2021

Webové stránky

Kúpna zmluva

Cena podľa zmluvy

Ing. Slavomír Pavlenka, rod.Pavlenka

Obec Hodejov

08.11.2021

Webové stránky

Dohoda o splátkovom kalendári

Cena podľa dohody

Pavel Balog

Obec Hodejov

03.11.2021

Webové stránky

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODP

Cena podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

26.10.2021

Webové stránky

Kúpna zmluva

Cena podľa zmluvy

Alica Sallaiová, rod. Csépeová

Obec Hodejov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: