Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.07.2024

Webové stránky

Zmluva č. 109 24 01 s názvom: „Zmluva o poskytovan

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o

Obec Hodejov

27.06.2024

Webové stránky

ZMLUVA o poskytovaní sociálnej služby č. 03/2024

376,34 EUR

Poskytovateľ sociálnej služby: Hélia n.o. - Domov sociálnych služieb

Obec Hodejov

31.05.2024

Webové stránky

Zmluva o dieo č:312/2024

139 857,64 EUR

SAWER s.r.o.

Obec Hodejov

17.04.2024

Webové stránky

Zmluva o dlhodobom nájme pozemku

177,32 EUR

PAVAGRO s.r.o.

Obec Hodejov

08.04.2024

Webové stránky

ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpor

306,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Hodejov

26.03.2024

Webové stránky

Úrazové poistenie č: 5190064900

765,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

20.03.2024

Webové stránky

Dohoda č.24/31/054/264

10 173,60 EUR

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

06.03.2024

Webové stránky

DOHODA o zriadení spoločného dobrovoľného hasičské

Neuvedené

Obec Blhovce

Obec Hodejov

29.01.2024

Webové stránky

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

Neuvedené

Úrad vlády SR

Obec Hodejov

24.01.2024

Webové stránky

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č.139 23 01

63 098,47 EUR

Brantner Gemer s.r.o

Obec Hodejov

10.01.2024

Webové stránky

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY NEREGULOVANÁ

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.

Obec Hodejov

09.01.2024

Webové stránky

ZMLUVA NA ODCHYT A UMIESTNENIE PSOV DO KARANTÉNNEJ

30,00 EUR

OZ Šťastné labky

Obec Hodejov

21.11.2023

Webové stránky

Zmluva o nájme nehnuteľností

300,00 EUR

Občianske združenie Cesta k lepšiemu životu

Obec Hodejov

20.11.2023

Webové stránky

Zmluva o združených dodávkach elektriny č.SC2023/0

Neuvedené

MET Slovakia, a.s.

Obec Hodejov

13.11.2023

Webové stránky

Dohoda č:23/31/010/29

Neuvedené

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

02.11.2023

Webové stránky

Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku č:1/

Neuvedené

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hodejov 130 - Várgede

Obec Hodejov

17.10.2023

Webové stránky

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Hodejov

13.10.2023

Webové stránky

Poistka číslo: 6 829 627 873

43,47 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

03.10.2023

Webové stránky

Úrazové poistenie č: 5190063332

423,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

20.09.2023

Webové stránky

Dohoda č:23/31/054/3463

8 220,00 EUR

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

08.09.2023

Webové stránky

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí zdravotnej pos

20,00 EUR

Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o.

Obec Hodejov

10.07.2023

Webové stránky

Zmluva o dielo - Program hospodárskeho rozvoja a s

1 290,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Hodejov

29.06.2023

Webové stránky

Úrazové poistenie č: 5190062467

612,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

27.06.2023

Webové stránky

Dodatok č:1 k dohode číslo 23/31/054/856

8 140,00 EUR

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

26.06.2023

Webové stránky

DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Hodejov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: