Navigácia

Obsah

Obecný Úrad

Obecný úrad
Okres: Rimavská Sobota
IČO:  00318752
Región: ÚDOLIE GORTVY - GORTVA VÖLGYE
Počet obyvateľov: 1500
Rozloha: 1725 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280

Adresa úradu, spojenie:

Obec Hodejov
č. 141, 980 31 Hodejov

              obechodejovobcania@centrum.sk
 
Telefón: +0421 (0) 47/568 31 02
Tel./ fax: +0421 (0) 47/568 31 02
Mobil:

Starostka obce:

Katarína Jakabová

 

Stránkové hodiny:

Starostka.pdf (90.34 kB)

 

-
 

--

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

 

1. Oznámenie možno podať u zamestnávateľa nasledovne:
a) písomne na adresu zamestnávateľa s označením na obálke „chránené“,
b) ústne do zápisnice alebo

c) elektronickou poštou na e-mail hkhodejov@gmail.com , ktorá je dostupná 24 hodín
denne a prístupná len zodpovednej osobe. Oznámenia prijaté elektronickou poštou, ktoré
prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby , je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na
vybavenie zodpovednej osobe,