Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.09.2023

Webové stránky

Dohoda č:23/31/054/3463

8 220,00 EUR

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

08.09.2023

Webové stránky

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí zdravotnej pos

20,00 EUR

Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o.

Obec Hodejov

10.07.2023

Webové stránky

Zmluva o dielo - Program hospodárskeho rozvoja a s

1 290,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Hodejov

29.06.2023

Webové stránky

Úrazové poistenie č: 5190062467

612,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

27.06.2023

Webové stránky

Dodatok č:1 k dohode číslo 23/31/054/856

8 140,00 EUR

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

26.06.2023

Webové stránky

DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Hodejov

26.06.2023

Webové stránky

DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Hodejov

21.06.2023

Webové stránky

D o d a t o k č. 1 k Zmluve o nájme pozemku, uzatv

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hodejov

19.06.2023

Webové stránky

Dodatok č:N20200131002D03

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Hodejov

31.05.2023

Webové stránky

ZMLUVA O DIELO (služby váženia) č. 293/2023

24,00 EUR

TAJBA

Obec Hodejov

23.05.2023

Webové stránky

Dodatok č:1 ku zmluve zo dňa 20.04.2023

194,00 EUR

Roland Psotka, rod. Psotka-Mgr. Jana Psotková, rod. Kminiaková

Obec Hodejov

27.04.2023

Webové stránky

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00721/2023-PK

3 296,70 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Hodejov

26.04.2023

Webové stránky

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

Neuvedené

Okresný súd Rimavská Sobota

Obec Hodejov

24.04.2023

Webové stránky

DOHODA Číslo: 23/31/054/856

7 040,00 EUR

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota

Obec Hodejov

20.04.2023

Webové stránky

Kúpna zmluva......

809,50 EUR

Roland Psotka, rod. Psotka-Mgr. Jana Psotková, rod. Kminiaková

Obec Hodejov

17.04.2023

Webové stránky

ZMLUVA O DIELO č. 2023033001

14 350,00 EUR

FILLECK, s.r.o.

Obec Hodejov

16.03.2023

Webové stránky

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.02.2023

40 986,27 EUR

Superyde Group Prievidza s.r.o.

Obec Hodejov

13.03.2023

Webové stránky

DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO

9 443,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Hodejov

08.03.2023

Webové stránky

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Neuvedené

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Obec Hodejov

07.03.2023

Webové stránky

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPE

14 000,00 EUR

Ministerstvo investícií,regionalneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Hodejov

28.02.2023

Webové stránky

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 030/2022/IS

Neuvedené

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.

Obec Hodejov

09.02.2023

Webové stránky

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽE

15 708,00 EUR

ELEKOS

Obec Hodejov

09.02.2023

Webové stránky

Mandátna zmluva č.1/2023

100,00 EUR

VEROBS, s.r.o.

Obec Hodejov

09.02.2023

Webové stránky

Dodatok č:1..

Neuvedené

SVOMA, s.r.o.

Obec Hodejov

09.02.2023

Webové stránky

Kooperativa - Poistenie majetku a zodpovednosti pr

184,42 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obec Hodejov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: